CSC Regulations

Southwest CSC Regulations

We are governed by the principles of compassion, transparency, Community service, and
respect for administrative hierarchy
Regulation 14-Travel Related Allowances
1 5 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 13-Org Design, Est & Staff Budgets
1 3 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 12-Training and Development
1 5 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 11-Civil Service Salaries
1 7 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 10-Induction
1 4 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 8-Retirement, Resignation and Redundancy
1 3 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 7-Leave Entitlements
1 2 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 6-Annual Performance Review
1 3 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 5-Discipline & Dealing with Misconduct
1 6 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 4-Work in Excess of Normal Work Hours
1 3 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 3-Eligibility of Civil Servants for Payment
1 3 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 2-Appeals
1 3 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Regulation 1-Recruitment, Promotion & Transfer
1 6 downloads
CSC Regulations November 19, 2022
Xeer-nidaamiyaha 1 Shaqo qorista Dalacsiinta iyo Beddelaadda Shaqaalaha Dowladda
1 3 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 2 Rafcaannada Shaqaalaha Dowladda
1 2 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 3 Xaq u lahaanshaha lacaq siinta Shaqaalaha Dowladda
1 3 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 4 shaqo ka baxsan saacada caadiga ah ee shaqada ee Shaqaalaha Dowladda
1 4 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 5 Anshaxa iyo wax-ka-qabashada Anshax-xumada Shaqaalaha Dowladda
1 0 download
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 6 Qiimeynta sanadlaha ah ee Howl-qabadka Shaqaalaha Dowladda
1 2 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 7 Fasaxyada Xaqa u leeyihiin Shaqaalaha Dowladda
1 3 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 8 Hawlgabka , is casilaada iyo shaqo-ka-dhammaansha Shaqaalaha Dowladda
1 2 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 10 indho furka shaqaalaha dowladda
1 3 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 11 mushaaraadka shaqaalaha dowladda
1 5 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 12 tabarada & kobcinta shaqaalaha dowladda
1 2 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 13 qaabdhismeedka Hay’adeed Dhisidda iyo shaqaale-u-samenynta Ha’yad Dowladeed
1 3 downloads
CSC Regulations November 22, 2022
Xeer-nidaamiyaha 14 kharashaadka safarada & Gunnooyinka la xiriira Safarka
1 5 downloads
CSC Regulations November 22, 2022